• A-
  • A
  • A+
петок, 08 декември 2023, 

МИА Јавни набавки - 2018


А. Годишен план за јавни набавки на АД „МИА“ - Скопје: види тука

 

 

Б. Објавени огласи на ЕСЈН:

11. 07.09.2018 - Услуга за такси превоз бр.14-09/2018

10. 31.08.2018 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на гориво за моторни возилa бр.13-8/2018

 

4. 07.03.2018 - Постапка за набавка на услуга - Здравствени прегледи на вработени бр. 5-02/2018

3. 06.02.2018 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка нa авио билети бр. 4-01/2018

1. 17.01.2018 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуги - Ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД „МИА“ - Скопје за 2017 година бр. 1-01/2018


В. Архива:

МИА Јавни набавки - 2017 година

МИА Јавни набавки - 2016 година

МИА Јавни набавки - 2015 година

МИА Јавни набавки - 2014 година

МИА Јавни набавки - 2013 година