• A-
  • A
  • A+
петок, 08 декември 2023, 

Импресум


Македонска Информативна Агенција - МИА


Ул. „Бојмија“ К-2
Поштенски фах 4
1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  (00 389 2) 246 16 00
Факс: (00 389 2) 246 40 48

mia@mia.mk
www.mia.mk

 

Генерален директор и главен и одговорен уредник:

Драган Антоновски
dragan.antonovski@mia.mk


В.Д. Заменик на генералниот директор:

Тел:  (02) 2461600, локал 224

Хаљит Ајдини
halit.ajdini@mia.mk


Уредници на Внатрешно-политичка редакција:

Tел.:  (02) 2461600, локал 240
reporteri@mia.mk
soopstenija@mia.mk


Дописна редакција:
Тел.:  (02) 2461600, локал 233
dopisnici@mia.mk


Уредник на Надворешно политичка редакција:
Тел:  (02) 2461600, локал 230 и 249
desk@mia.mk


Уредник на сервис на албански јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 239
albanskiservis@mia.mk


Уредник на сервис на англиски јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 235
angliskiservis@mia.mk 


Фото сервис
Tел:  (02) 2461600, локал 226
foto@mia.mk


Техника и информатика:
Tел.:  (02) 2461600, локал 229, 238 и 205
tehnika@mia.mk


Маркетинг:
Tел:  (02) 2461600, локал 235 и 241
marketing@mia.mk


Логистика:
Tел:  (02) 2461600, локал 210
uprava@mia.mk